Hoàng Trung Hải Rating: 8.6 / 10 630 Người đánh Giá 986

Post Tagged with: " Thử trưởng Bộ Nội Vụ "

Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đăng Thành thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện  Hành chính quốc gia để kéo dài thời gian công...